Sökmotorsida

  

Konsultuppdrag COBOL Java DL/1 DB2 utvecklare, DBA, arkitekt, projektledare, Testledare utredare systemanalytiker SQL Webb SQl-server
.NET .NET & COBOL Advantage:Gen (Cool:Gen) AIX (SAN och Clusters)

BEA Weblogic Business Objects C++ (erfarenheten med CAA)  C# CICS IMS  COBOL
IBM DB2 Content Manager On Demand  IBM Websphere Application Server  Mercury  Java  J2EE MS Commerce Server 2000  MS SQL 2005 Server Dokumentum DB2 PL/1 TSO ISPF MFE Revolve  APS QC SAP  Sun Solaris  UNIX 

 

Copyright © Exponsor konsult 2008. All rights reserved.