Kunder

  

Ett urval av kunder som Exponsor med samarbetspartners arbetat med är:

ABB AMF Pension 
Brottsoffermyndigheten Clas Ohlsson
Collectum Försäkringskassan
if... Krisberedskapsmyndigheten
Lindex SAAB
SAS SHB
Skandia Skellefteå Kraft
Sony Ericsson SPV
Statens Arkiv Statoil
Stockholm Stad Svenska Kyrkan
Telenor Telia
TeliaSonera Vattenfall
Västerbottens Läns Landsting  
 

Copyright © Exponsor konsult 2008. All rights reserved.