Tjänster

  

Vi har mycket erfarna och kompetenta IT-konsulter med mångårig erfarenhet av IT-branschen. Våra konsulter arbetar med systemutveckling på alla nivåer från utredningar och förstudier, projektledning och design, till konstruktion och test. Vi arbetar på alla systemplattformar.

 

Verksamhet och strategi

Systemanalytiker. Informationshantering. Open source utvärdering. Säkerhetsexperter. Metodik. Management.

 

Ledning och styrning

Projektledning. Testledning. Kvalitetssäkrare. Kravhantering. Informationshantering. Sökexpertis. Metodik.

 

Systemutveckling och förvaltning

Analys/Utredning/Design. COBOL. DB2. Stored procedures. SQL. DL1. TSO/ISPF. JCL. Assembler. PL/1. Reex. MQ-Series. Shadow. WepSphere. Micro Focus MFE. Revolve.  JDBC. Java C/C++. .Net/C#. Arkitektur. Test, J2EE. J2SE. SQL Server. ITA. Tekniker.

 

Copyright © Exponsor konsult 2008. All rights reserved.