Start

  

RÄTT KONSULT TILL RÄTT UPPDRAG

Exponsor bedriver sin verksamhet med att erbjuda konsulter inom IT-branschen. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, försäkring, offentlig förvaltning, telecom och industrin.

 

Exponsors konsulter har dokumenterad erfarenhet av systemutveckling och förvaltning på alla tekniska plattformar.

 

Våra konsulter arbetar med systemutveckling på alla nivåer, från utredningar och förstudier, projektledning och design, till konstruktion och test.

 

Vi kan erbjuda bemanning av hela eller delar av projekt men också den enskilda konsulten för ett specifikt uppdrag.

 

Copyright © Exponsor konsult 2008. All rights reserved.